Kesäkokous 16.8. klo 15.00, Tervahovin kämppä

Käsiteltävänä kesäkokousasiat. Tevetuloa!